Top Page

Turistika

Meteoradar

Kámen - SteinZdroj:

http://www.zanikleobce.cz/

Důvod zániku:

Postupně vysídleno po roce 1945

Důvod zániku:

Hraniční pásmo

Období zániku:

Postupně po 1945

Historie:

Stein, dnes Kámen byla nejmenší ze tří osad - Kámen, Kostelní a Počátky, které na sebe plynule navazovaly a vykazovaly tak mnoho společného. Jednalo se o typickou horskou ves, rozptýlenou po úbočí hory Vysoký kámen v nadmořské výšce 670 - 730 m. Patřilo sem ještě několik samot u potoka mezi Kamenem a Valtéřovem. Prvně se připomíná v listině Jindřicha staršího a jeho syna, fojtů z Plavna, ze dne 28.08.1301, kterou daruje fojtství statky v Kameni waldsassenskému klášteru podle přání Konráda z Neipperku.
Jedna zajímavost z oblasti daní: V Loketském šlikovském urbáři je zde k roku 1523 připomínáno, že čtyři poddaní platili po 4 kopách výkupného z roboty, dále každý po 1 slepici, 3 sýrech a 15 vejcích. Žita dávali vrchnosti po 32 mísách, ovsa po 12 - 20 mísách.
Většina budov byla postavena až ve druhé polovině 19. století a později. Z celkového počtu 49 budov jich bylo mezi roky 1847 - 1921 postaveno 33. V roce 1930 zde bylo 280 obyvatel. V obci bylo 14 statkářů, kteří vlastnili více než 5 ha. Velká část obyvatelstva pracovala na výrobě hudebních nástrojů a součástek. Obyvatelům sloužily 2 prodejny se smíšeným zbožím a dvě hospody. Jedna byla přímo u skalního masivu, druhá zhruba uprostřed obce s názvem "Gasthaus Rudolfsheim", čp. 40. O pořádek se starali místní četníci a na chod celé obce dohlížel starosta Josef Köhler (do roku 1945).
V samotné osadě Kámen nebyl kostel, přesto obyvatelé svůj kostel měli. Stál a dodnes stojí v Kostelní (nad vchodem je nápis: Pfarre Stein Sct. Egidius). Chyběla i škola a tak děti chodily do školy také v Kostelní.
Dnes osada Kámen jako taková již téměř neexistuje. Zůstalo 5 domků, jedna chata, zemědělská usedlost, 11 trvale hlášených osob.
Podle doplnění pana Zdeňka Pechara tvořili obce Stein, Ursprung (Počátky) a Kirchberg (Kostelní) dříve jakoby jednu obec, ale každá měla svoji samosprávu. Roku 1847 měl Kámen 14 domů/125 obyvatel, Počátky 27 domů/286 obyvatel a Kostelní 29 domů/253 obyvatel. V Kameni byl v té době farní kostel, fara, škola, hostinec a 2 mlýny. (čerpáno z Landtäfl. Hauptb. Písmeno S roč. 6, no. 161.)

Tady je několik dobových pohlednic a fotografií.

Současný stav:

Z obce zbylo zbylo pět domů a zemědělská stavení. Na obrázku je vidět bývalý střed obce a památník zaniklé obci.

Kousek nad obcí, když pojedete po červené turistické značce, narazíte na zajímavý skalní útvar Vysoký Kámen, který určitě stojí za navštívení.

Další zajímavostí v okolí je i starý hraniční kámen z roku 1544 se znaky sousedících zemí – na jedné straně český lev a na druhé zkřížené saské kurfiřtské meče. Kámen označuje hranici, jak byla vytyčena smlouvou z 10. července 1543, která ukončila vleklé spory mezi majiteli panství Luby hrabaty Šliky a saskou vrchností.
Hraniční kámen je v turistické mapě označen jako Juliusstein a leží na žluté turistické značce vedoucí přímo po hranici asi 1,5 km severně od Vysokého Kamene. Na kole je pohodlněji dosažitelný po cestě vedoucí z Vysokého Kamane přímo na sever, po 1,2 km narazíte na rozcestník, který vás navede ostře vlevo do lesa. Pojedete prostřední cestou a po 0,7 km spadnete k hranici.

GPS:
  šířka  délka
střed obce:  50°18'9.045"N   12°24'5.719"E
Statistika:
rok:  1847  1930  2000 
obyvatel:  125  280  11 
domů:  14  49 
Mapy:

Císařský otisk

Začátek Zaniké vsi Cyklotrasy
 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Pátek, 07.10.2022, svátek má: Justýna, zítra: Věra 
Valid XHTML 1.0 Strict