Top Page

Turistika

Meteoradar

Hřebeny - HartenbergHřebeny patří ze všech obcí, které jsou součástí této cyklotrasy, k těm nejzajímavějším. Nejen pro svou zajímavou historii, ale určitě i proto, že se zde zachovalo dost historických staveb a pro své romantické okolí, především části od nádraží k hradu, kde je množství cest, které stojí za to si i projít.

Zdroj:

http://www.mistopisy.cz/historie_josefov_2302.html

Důvod zániku:

Postupně vysídleno po roce 1945

Historie:

Historie obce je úzce spjata s rodovým hradem Hartenberk (Hertenberg), který byl pravděpodobně založen roku 1196. Páni z Hartenbergu v roce 1362 předali panství Těmovi z Kodlic, dvořanovi císaře Karla IV. Ten je roku 1364 postoupil císaři. Od té doby se stal Hartenberg korunním jměním. Z dalších majitelů hradu jmenujme například rytíře Jana Maleříka a Matěje Šlika. Šlikové vlastnili Hartenberk až do roku 1547. Dalšími z mnoha majitelů Hartenberka byli Písnici. V 17. století přestavěl Jindřich Písnice hrad v zámek.
Za třicetileté války byl zámek velmi poškozen. V roce 1621 zámek dobyli a úplně zpustošili Bavoři. V roce 1668 vypukl v zámku požár, oprava byla dokončena až roku 1686. Za Písniců byla založena ves Hřebeny. Po polovině 18. století na panství pracovalo několik skláren, mlýny, pivovar a papírna. Poslední z rodu Písniců hrabě Julius Jindřich prodal panství své neteři Marii Josefě hraběnce Bredové. Po ní majetek zdědila v roce 1791 její dcera Marie Jana, hraběnka Auspergová. V rodě Auspergů zůstal majetek sto let. Nejzajímavějším členem rodiny byl bezesporu Josef Karel hrabě Ausperg, významný právník. Po svém odchodu ze státní služby se v roce 1815 usadil na Hartenberku, kde ho naštěvoval i Johan Wolfgang Goethe.
V roce 1833 byla založena ves Josefov. Poslední majitelkou byla Františka Kopalová vlastnící velkostatek do roku 1945. Ta byla po válce odsunuta, zámek byl postupně rozkraden, zdevastován a několikrát úmyslně zapálen. Nyní je za nezměrného úsilí nového vlastníka a jeho přátel pozvolna rekonstruován.
Na skále vedle zámku stojí socha Immaculaty z roku 1696. Nespornou kulturní hodnotu má kamenný křížek nad Hřebeny z roku 1709. Škola byla ve vsi Hřebeny zřízena v roce 1840. Od roku 1901 se vyučovalo v nové školní budově. V roce 1972 byla škola zrušena kvůli nedostatku dětí.

Několik pohledů do historie:

A nyní něco ze současnosti:

Toto by mohl být výše zmíněný kamenný křížek nad Hřebeny,

takhle vypadá škola z roku 1901,

původní přístupová cesta z Krajkové s nyní památným stromem a torzy ukradených/zničených soch,

pohled na zbytky Hradu Hartenberg,

stavební prvek z doby románské,

tady byla kaple.

Toto je barokní sloupek, na kterém kdysi stála socha Immaculaty (panny Marie neposkvrněné) z roku 1696. Zrekonstruovaný sloupek je sice na místě, ale o soše panny Marie ještě rozhodnuto není. Zatím je v sokolovském muzeu a rozhoduje se zda se postaví na sloupek, nebo bude stát v hradu a na sloup poputuje její kopie, aby se jí zase někdo nepokusil ukradnout.

Zbytky pivovaru,

hotel Pusch, který je i na dobové fotografii. Stojí dole u nádraží.

Na císařském otisku, vpravo nahoře je Herrenmuhle, mohla by to být tato Poslední šance. Kousek od ní jsou i tato Boží muka.

Na hradě je otevřena i malá expozice s historickými artefakty i s dokumenty z doby nedávno minulé, týkající se obnovy hradu.

Zde je celá kolekce fotografií.

GPS:
  šířka:  délka
střed obce:  50°13´14,248´´ N   12°34´28,926´´E
Mapy:

Císařský otisk

Začátek Zaniké vsi Cyklotrasy
 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Středa, 29.03.2023, svátek má: Taťána, zítra: Arnošt 
Valid XHTML 1.0 Strict