Top Page

Turistika

Meteoradar

Leopoldovy Hamry - LeopoldhammerZdroj:

H. Theisinger: Aus dem Egerland

Důvod zániku:

Postupně vysídleno po roce 1945, zaplaveno přehradou

Historie:

Původní názvy: 1350 Luphartzgrun, 1486 Liebhartsgrun, 1523 Hamer Lippec rzeczeny, 1548 Hamerem rzeczenym Lipec, 1643 Hof Liepnietsgrün, 1686 Liepoltzhammer, 1720 Littmitzgrün, 1847 Leopoldhammer

V 19. jsou v hartenbergském panství zakládány sklářské hutě. Jedna z nich Františčina huť je založena u bývalého hamru 750 m severně od Leopoldových Hamrů v bočním údolí Libockého potoka.
6. 10. 1814 je vrchnost pronajala Josefu Mosburgovi na 18 let. Ten musel platit roční poplatek 600 zlatých, odebírat pivo a dřevo z panských provozů atd..
V roce 1851 nájemce Jindřich Brandenburg huť rozšířil, zavedl vytápění uhlím a usiloval o uplatnění technických novinek. V roce 1854 mu bylo za 130 zlatých uděleno privilegium na vynález sklářské pece vytápěné buď uhlím, dřevem nebo rašelinou, která dovolovala vyrábět čistší sklo.
Ve 40. letech sklárna zaměstnávala 19 dělníků a po svém rozšíření živila na 36 sklářských rodin. U Františčiny hutě byla zřízena i sklářská škola.
O kilometr níže po proudu potoka (cyklotrasa 2178) začíná hladina vodní nádrže Horka, vybudovaná jako zásobárna pitné vody pro Sokolovsko. V těchto místech stávaly zmíněné Leopoldovy Hamry.
Byl zde také pramen uhličité vody a v 18. století tu vznikly malé lázně, pramenitá voda se rozvážela i v láhvích. Lázně byly funkční ještě v 19. století.
Původní ves na místě Leopoldových Hamrů se jmenovala Liebhartsgrün „ zeleň/sad Liebhartů“. Liebhart je staroněmecké jméno/příjmení. Ves, která byla údajně malá, v dávné době zanikla; jenom kovárna zůstala zachovaná, nářečně se nazývala Lipatshoma a podle toho český písař zaznamenal do dvorních listin název „hamer lippec rzeczeny“. Název Liebhartsgrün, vývojem změněný na Lippertsgrün, žil v nářečí dále, ale přešel později na Maierhof (Maierův statek). Onen Liepnitzgrün z roku 1643 nemůže být nic jiného, než chybný německý úřední přepis slova liptskräi. Okolo zůstavší kovárny se posléze zase rozrůstala vesnice.
Název Lipatshoma měl zvláštní osud a nakonec se změnil na Leopoldhammer, to k poctě hraběte Leopold Adolf von Pisnic (narozen 1682), který po smrti svého otce v roce 1692 získal panství Hartenberg.
Vesnice zabírala plochu téměř 1284 hektarů, z čehož asi 1096 hektarů plochy zabíraly lesy. Stav k 31. říjnu 1936: 55 domů, 308 obyvatel, 306 němců, jeden Čech a jeden cizinec. Náboženské vyznání: 306 římsko-katolická církev a 2 nevěřící.
Leopoldhammer se idylicky rozkládal na levém břehu potoka Leibitschbach.Potok Leibitschbach vytvářel na trase cca 10 km přirozenou hranici mezi chebským a sokolovským krajem. Prudký spád potoka Leibitschbach přispěl k provozu více mlýnů. Dolní mlýn- Hammermühle dříve nářečím nazývali „Tuta-Fawrik“, protože se zde vyráběly dětské hudební nástroje „Tutala“. Na místě, kde byla v provozu asi před 150 lety kovárna, se nalézala i elektrárna, která kdysi elektřinou zásobovala Gossengrün (Krajková).
Leopoldhammer měl do roku 1856 školu, ale ne s kmenovým učitelem (Wanderschule = cestovní, putovní škola). Po zrušení školy navštěvovaly děti školu v Krajkové nebo v Libné. Farnost a pošta byly v Krajkové. Nádraží bylo v Hartenbergu.
Leopoldhammer oplakával 16 obětí války 1914/1918. Procentuálně to bylo 5,51 %, druhá nejvyšší kvóta ztrát sokolovského kraje.
V roce 1893 bylo v Leopoldhammer založeno zemědělské Casino se 16 členy sdružení. K Leopoldovým Hamrům patřila také obec Bernau. Název této relativně mladé osady je lokální jméno, které pochází z nářečního zu Bär a Au znamená, kde byli medvědi, takže Bärenau. Český název pro osadu Bernov, je přizpůsobení německého názvu českému jazyku. Obyvatelé osady byli bez výjimky domkaři vlastnící velmi malé pozemky, kteří si na živobytí vydělávali jako dřevorubci na panství Hartenberg. Mužská část obyvatelstva si přivydělávala i výrobou perleťových knoflíků na soustruhu, ženská část dávala přednost šití krajek.
V roce 1967 byla v tomto regionu založena přehrada, takže obec Leopoldovy Hamry navždy zmizela pod vodou.

Současnost:

Pohled na místo, kde stála Sklářská huť

Z původního osídlení jsem objevil jen zbytky zdiva a snad sklepů v místě bývalé Františčiny huti a kousek zdi v Leopoldových Hamrech, zbytek vzala voda. – pohled na přítok Horky a na místo, kde Hamry stály.

GPS:
  šířka:  délka
Leopoldovy Hamry:  50°13´22,410´´ N :  12°30´12,304´´E
Františčina huť:  50°13´45,509´´ N :  12°29´38,183´´E
Statistika:
rok:  1837   1890   1910   1930   1936   1939   1947  
obyvatel:  148   138   281   296   308   293   59  
domů:  15   27   -   55   -   -  
Mapy:

Císařský otisk Leopoldovy Hamry Císařský otisk Sklářská huť Císařský otisk Bernov

Začátek Zaniké vsi Cyklotrasy
 Naposledy změněno: 24.11.2019 (opt. IE7.0. - 1024x768) Admin®2007-21 Dnes je: Pátek, 07.10.2022, svátek má: Justýna, zítra: Věra 
Valid XHTML 1.0 Strict